3 Manieren waarop informatisering bijdraagt aan strategische doelstellingen van gemeenten

18 feb 20166 reacties

In mijn vorige blog stelde ik je de vraag: Wat is jouw belangrijkste vraag over hoe de gemeente werkt?. Dit komende jaar beantwoord ik elke maand een of meer van deze vragen. Dank je voor het stellen van al die vragen en blijf vooral je vragen stellen! Ik vind het geweldig. Als je nog niet met mij hebt gedeeld wat je wilt weten, reageer dan alsnog even op mijn vorige blog. Door deze specifieke vragen te beantwoorden, kan ik mijn kennis, ervaring en passie delen met ondernemers delen, die – net als jij – zaken willen doen met gemeenten.Een van de onderwerpen waar ik regelmatig vragen over krijg, gaan over de manier waarop gemeenten informatie gebruiken in hun bedrijfsvoering en in hun dienstverlening. Voor welke uitdagingen staan gemeenten dan? In de komende blogs besteed ik met name aan dit onderwerp aandacht.In deze blog deel ik drie manieren waarop informatisering bijdraagt aan het behalen van strategische doelstellingen van gemeenten. 

 

 

 

 

1. Informatie is de grondstof waar gemeenten mee werken.

Wij hebben als gemeenten meer en meer vertrouwelijke informatie, administratie en documenten in ons steeds digitaler wordende archief. Ik zie informatie simpelweg als de grondstof waar wij mee werken. Gemeenten zijn informatieverwerkende organisaties. Mede daardoor wordt digitale veiligheid steeds hoger op onze gemeentelijke agenda gezet.

Informatie is niet alleen ‘slechts’ een grondstof. Het is ook een grondstof waarvan wij met elkaar vinden dat gemeenten heel veel informatie snel en liefst gratis beschikbaar moeten stellen. Door deze link hebben gemeenten de juiste ICT-voorzieningen nodig, die dit allemaal mogelijk maken. Wij willen dat deze informatie 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar is voor onze inwoners en ondernemers. Dit vraagt veel van onze medewerkers, ICT-leveranciers en de applicaties. En niet in de laatste plaats is het essentieel dat de koppeling tussen samenwerkende organisaties voor gegevensuitwisseling vlekkeloos verloopt.

 

2. Gemeenten bouwen samen met andere overheden aan een GDI.

Overheden hebben een gezamenlijke ambitie om te bouwen aan een Gemeenschappelijke Digitale Infrastructuur (GDI). Die ambitie is voor gemeenten van belang, omdat zij in de publieke sector in ruimte zin midden in ketenprocessen zitten en sterk afhankelijk zijn van een sterke digitale én landelijke backbone.

Met deze beoogde infrastructuur wordt het berichten-, informatie en transactieverkeer geregeld en mogelijk gemaakt tussen overheden, inwoners en ondernemers. Voor de continuïteit van dienstverlening van gemeenten aan haar inwoners en ondernemers is dit bouwen aan en sturen op één GDI van belang. Op deze manier wordt gezorgd voor een digitale infrastructuur, die veilig en efficiënt is. Daarnaast benadrukt dit ook dat de Nederlandse overheid als één overheid naar buiten treedt richting haar inwoners; met gemeenten als meest nabije overheid. Gemeenten gebruiken deze GDI straks als basisarchitectuur, om zaakdossiers op te bouwen, gegevens uit te wisselen, te controleren en te handhaven. En hiermee voorkomen wij samen voor inwoners en ondernemers onoverzichtelijke en verwarrende situaties.

 

3. Digitalisering van dienstverlening is en blijft ook nog steeds mensenwerk.

Het zijn spannende tijden voor medewerkers in een gemiddelde gemeentelijke organisatie. Hun werk – zoals ze dat kenden – verandert steeds sneller. Aan de ene kant ontstaat met de standaardisatie van eigenlijk alle samenhangende werkprocessen van gemeentelijke dienstverlening en het steeds verder daadwerkelijk digitaal werken er een hang naar een digitale perfectie (rationeel). Aan de andere kant is het een continu zoeken naar maatwerk, de persoonlijke of menselijke touch. Door het onderhouden van persoonlijke relaties en het aansluiten op de werkelijke vraag van de inwoner of ondernemer, maken gemeenten met een hoge klantwaardering uiteindelijk het verschil (emotioneel). Het uitwerken van een goed overall programma is essentieel om deze spannende periode ongeschonden door te komen; ondanks dat de winkel open is tijdens deze ingrijpende en niet te stoppen vernieuwingen.

Wie zelf bij gemeenten heeft gewerkt of werkt, weet hoe weerbarstig deze spagaat kan zijn voor medewerkers. Voor medewerkers is hierdoor voor hun gevoel steeds minder ruimte voor eigen invulling. En verwachten wij als management ook dat zij de uitzonderingen op de regel kunnen blijven herkennen. Het trainen en leiden van deze medewerkers om te handelen vanuit de bedoeling en vanuit het algemene belang is dan ook een opgave op zichzelf.

 

Tot slot

Nu is mijn vraag aan jou…

Als je slechts aan één van deze manieren van informatisering kon inzetten in een gemeente, WELKE manier zou je kiezen en WAAROM?

Laat het ons alsjeblieft weten in het commentaarveld hieronder.

 

Ik ben heel benieuwd.

Hartelijke groet,

Alexander Meijer

 

P.S.: Deel dit artikel met je Facebook vrienden, LinkedIn contacten, Twitter volgers en Google+ circles via de share knoppen hieronder, zodat ook de mensen in jouw netwerk profiteren.

GRATIS E-BOOK

Start jouw succesvolle samenwerking
met de overheid nu!

Een e-mail met het e-book is onderweg!

Share This