De uitdaging is om zonder grote budgetten toch veranderingen te realiseren.

Alexander Meijer

Geboren te Apeldoorn in 1973. Ik studeerde Rechten aan de VU te Amsterdam, met als hoofdrichting Bestuurlijk recht. Inmiddels ben ik vader van twee prachtige dochters, die samen met mijn sport een belangrijke rol in mijn leven spelen.

Ik werk inmiddels 17 jaar bij de lokale overheid, waarvan 14 jaar op managementniveau bij onder meer de gemeenten Katwijk en Wijdemeren. De laatste 5 jaar werk ik als gemeentesecretaris en algemeen directeur, eerst in de gemeente Naarden en sinds 2012 bij de gemeente De Ronde Venen. Ik ben een expert in het vernieuwen van overheidsorganisaties.

Als gemeentesecretaris/algemeen directeur van De Ronde Venen ben ik naast strategisch adviseur van het College van Burgemeester en Wethouders ook voorzitter van het Directieteam en het Managementteam. In deze functie geef ik sturing en leiding aan de adjunctdirecteur/loco-secretaris en aan tien afdelingshoofden.

Ik ben eindverantwoordelijk als het gaat om de succesvolle uitvoering van het beleid en het stimuleren van vernieuwingen. Tot mijn takenpakket behoort het onderhouden van nauwe contacten met de (lokale) gemeenschap en het zorgen voor een kwalitatief goede dienstverlening aan burgers. Daarnaast ben ik bestuurder in het kader van de WOR.

Ik wil een betere wereld creëren met een lokale overheid die aansluit op de wensen van de inwoners. Ik wil ervoor zorgen dat we weer een betrouwbare overheid worden die transparant en integer is.

Ik geloof dat we samen de overheid kunnen vernieuwen.

Hartelijke groet,

Alexander Meijer

GRATIS E-BOOK

Start jouw succesvolle samenwerking
met de overheid nu!

You have Successfully Subscribed!